Játékszabályzat

Dreher Sörgyárak Zrt. által szervezett „Dreher 165 – Plakátverseny” című művészeti verseny leírása és szabályzata

I. TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY LEÍRÁSA

A „Dreher Plakát verseny” című verseny egy online művészeti verseny (továbbiakban: Verseny). A Versenyre bármely, 18. életévét betöltöttszemély (Továbbiakban: Pályázó) nevezhet. A Verseny célja, hogy korábbi Dreher plakátok újraértelmezett változatát készítsék el a Pályázók az általuk kiválasztott technikával. A nyertes plakátokból kiállítás készülhessen és azok POS formájában használhatóak legyenek.

A Versenynek nincsen kötött kategóriája, bármilyen típusú grafikai alkotással indulhatnak a Pályázók.

A Versenyben a kijelölt zsűritagok és a közönség is díjazzák a Pályaműveket. A zsűritagok a Szervezők által kijelölt személyek, akik később kerülnek kiválasztásra. A zsűri tagjainak nevét a Szervezők a www.dreher165.hu weboldalon teszik közzé.

A Verseny szervezői (továbbiakban: Szervezők): Dreher Sörgyárak Zrt. (1106 Budapest, Jászberényi út 7-11.), valamint Wavemaker . A Szervezők fenntartják a Verseny és szabályváltoztatás jogát. Az esetleges változásokról, a továbbjutás és a kiesés menetéről a www.dreher165.hu weboldalról értesülhetnek a szavazók és a pályázók.

A Szervezők a Versenyt nyíltan hirdetik meg, az alábbi online felületeken:

www.dreher165.hu és www.facebook.com/dreher, és a megadott feltételeknek megfelelve bárki jelentkezhet.

A nevezés menete a következő: A Pályázónak meg kell adnia a  www.dreher165.hu weboldalon található elektronikus jelentkezési űrlapon a kért adatokat, a Szervezőtől e-mailben megkapott linkről vagy a weboldalról le kell töltenie a modernizálandó anyagot, majd a jelentkezési űrlap mellékleteként pedig fel kell tölteni a pályázati anyagot (amely lehet jpg, png, maximum 5MB méretben). A feltöltés következtében a Pályamű akkor lesz látható a weboldalon, ha az a Szervező egyoldalú döntése alapján megfelel a jelen Szabályzatban foglaltaknak. A megfelelő Pályamű weboldalon történő láthatóvá válásáról a Szervező gondoskodik. A Verseny nevezési ideje alatt a Pályázó által feltöltött Pályamű alapján a zsűri értékeli a Pályaművet, valamint a közönség szavazhat rá. A Pályamű elkészítése, és annak minden költsége Pályázó feladata és felelőssége. A Pályázó köteles rendelkezésre bocsájtani a Szervező részére igény esetén a nevezett Pályaművet minimum A1 méret (594 x 841), legalább 300 DPI felbontásban, nyomdai pdf verzióban, 3mm-es kifutókkal.

A zsűrizés szakaszában a zsűri kiválasztja a legjobbnak ítélt Pályaművet, emellett a Pályaművek közül a szavazók választhatnak ki egyet, amely különdíjban részesül. A szavazók a  weboldalon jelölhetik meg, hogy melyik Pályaműre szavaznak. A szavazás során egy Pályaműre egy e-mail címről maximum egy szavazat adható le naponta. A közönségszavazás összesen legalább 3 héten keresztül tart, amely időszak alatt minden Pályaműre folyamatosan lehet online szavazni. A szavazás lezárulta után a Szervezők kihirdetik a közönségszavazás eredményeként, valamint a Zsűri által választott győztes Pályaművet a weblap és Facebook felületén.

II. NEVEZÉS FELTÉTELEI, MENETE

A nevezés feltételei 

A Versenyre csak olyan Pályázók nevezhetnek, akik betöltötték 18. életévüket.

A Versenyben olyan Pályázó nem nevezhet, amely jelenleg más alkoholos ital hivatalos támogatását élvezi.

A Szervezők bármikor kizárhatnak egy Pályaművet a Versenyből, ha a Pályamű, a Pályázó másik műve, vagy a Pályázó bármilyen magatartása jogellenes, vagy nem felel meg az erkölcsi, társadalmi normáknak.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Szervezők nem jelentetik meg a www.dreher165.hu honlapon azt a Pályaművet, amely a Szervezők egyoldalú mérlegelése szerint nem képviselnek kellő színvonalat.

Emellett a kiválasztásnál kifejezetten szempont, hogy a Pályaművek a felelős alkoholfogyasztást szem előtt tartva NE buzdítsanak mértéktelen alkoholfogyasztásra.

A Pályázók tudomásul veszik és visszavonhatatlanul önkéntesen és egyértelműen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Versenyre saját maguk által, önkéntesen beküldött képi anyagukat, a Pályaművet, valamint a Verseny során keletkezett valamennyi, őket ábrázoló audiovizuális, hang- és képi anyagukat a Szervezők a Verseny lebonyolításának, valamint a Verseny népszerűsítése céljából közzétegyék, közösségi média oldalaikon publikálják (www.facebook.com/dreher/; www.dreher165.hu), illetve sajtónyilvánosság elé tárják, egyúttal vállalják, hogy ehhez kapcsolódóan bármilyen későbbi jogdíjtól, kártérítéstől, sérelemdíjtól, illetve egyéb követeléstől eltekintenek.

A díjazott Pályázók vállalják, hogy a Szervezők számára sajtónyilatkozatot adnak, valamint rendelkezésre állnak előzetesen egyeztetett audiovizuális felvétel készítése céljából.

A nevezés menete 

A Pályázók egy online jelentkezési űrlap kitöltésével jelentkezhetnek a Versenyre, amelyet az alábbi webcímen érnek el: www.dreher165.hu

A jelentkezési, nevezési anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • Pályázó pontos neve, születési ideje
 • Pályázó elérhetőségei (email cím, telefonszám).
 • A Versenyre nevezett Pályamű technikai paraméterei: jpg vagy png maximum 5MB méretben

A nevezési időszak: 2019. június 11. és augusztus 4. között

A határidő után beérkezett nevezéseket a Szervezőknek nem áll módjában elfogadni.

A nevezési időszak a Szervezők által egyoldalúan meghosszabbítható, melyet előzetesen a  weboldalon tesznek közzé.

Pályamű 

A Pályamű elkészítése és minden költsége a Pályázót terheli.

A Pályaművel kapcsolatos feltételek:

 • A www.dreher165.hu oldalon, a letölthető anyagok alatt közzétett eredeti plakátok üzenetéhez kell illeszkednie a Pályaműnek, amelyen kötelező elemként szerepelnie kell a Dreher logonak, valamint bármilyen Dreher termék fotójának (ezek szintén letölthetőek a www.dreher165.hu oldalról)
 • csak 18 éven felüli személyek szerepelhetnek benne
 • nem szerepelhet benne ismert márka, kivéve Dreher
 • nem szerepelhet benne politikai tartalom.

A Szervezők tájékoztatják a Pályázókat, hogy a hibás, vagy beazonosíthatatlan adatokat tartalmazó nevezések esetén az adott Pályaművet érvénytelennek tekintik és a Versenyből kizárják

III. SZAVAZÁS ÉS ZSŰRIZÉS MENETE

A nevezési időszak lezárultával a zsűri 2019. szeptember 4. 23:59-ig bezárólag kiválasztja a győztes Pályaművet. 2019. augusztus 5. és szeptember 4. 23:59 között a www.dreher165.hu weboldalon a közönségszavazásra bocsájtott Pályaművekre folyamatosan lehet szavazni. Egy IP címről egy pályaműre egy szavazat adható le naponta.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan verseny, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Szavazásból bárkit indoklás nélkül kizárjanak.
A Szervezők a Szavazónak a Szavazásból való kizárását a Szavazás bármely szakaszában kezdeményezhetik, amint a kizárására okot adó információ a tudomásukra jut.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy jelen Szabályzatban rögzített szabályokat megszegő módon leadott Szavazatokat semmisnek tekintsék.

A Szervezők a rajtuk kívül álló okból bekövetkező változásból (Pályázók körének változása, a Pályázat feltételeinek változása) fakadó mindennemű felelősséget kizárnak, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartoznak.

A nyertes Pályázót 2019. szeptember 5-én hirdetik ki és a www.dreher165.hu valamint a Facebook oldalon teszik közzé a Szervezők.

A Versenyhez kapcsolódó időpontok

Dátum Szakasz
2019. június 11. 20:00 óra Verseny kiírása
2019. június 11.- augusztus 4. Nevezési szakasz
2019. augusztus 4.  23:59 óra Nevezés lezárása
2019. augusztus 5.- szeptember 4. Zsűrizés
2019. augusztus 5.- szeptember 4. Közönségszavazási szakasz
2019. szeptember 4. 23.59 óra Közönségszavazás lezárása
2019. szeptember 5. Zsűrizés és közönségszavazás eredményhirdetése

Szervezők fenntartják a jogot a Szabályzat módosítása, kiegészítése, illetve határidők módosítása tekintetében azzal, hogy az esetleges változásokról a megadott web, illetve Facebook oldalán jól láthatóan posztban, vagy kommentben értesítik a Szavazókat. Az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Szavazók megtévesztését.

IV. DÍJAZÁS

A Zsűri által választott Pályamű nyereménye: 300 000 Ft

A Közönségszavazás nyertese: 300 000 Ft

A Versennyel kapcsolatos további információkat a  a www.dreher165.hu  weboldalról lehet megkapni.

V. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

A versenyre nevezés során a Szervezők által kért és a Pályázók által rendelkezésre bocsátott információk egy része a 2016/679/EU számon meghozott EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezései, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 3. § 2. pontja, értelmében „személyes adat”-nak minősül.

Az érvényes nevezés feltétele, hogy Pályázóok valamennyi tagja vonatkozásában az online jelentkezési űrlap mellékleteként feltöltésre kerüljön a valamennyi Pályázói tag által a Dreher Adatkezelési Tájékoztatója valamint Nyilvános Adatkezelési Szabályzata (mindkettő a dokumentum nevére kattintva elérhető a jelen keretszabályzatban található valamennyi hivatkozás esetében) ismeretében aláírt Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozat.

A Dreher Adatvédelmi Tájékoztatója az alábbi specifikus információkat tartalmazza a személyes adatok kezelésével összefüggésben:

 • Az adatkezelési tevékenység (promóció) megnevezése
 • A promóció időtartama
 • Az adatkezelő (Dreher Zrt.) megjelölése és elérhetőségi adatai.
 • Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségi adatai
 • A kezelt adatok megjelölése
 • Az adatkezelés célja
 • Az adatkezelés jogalapja
 • Az adatkezelés jogszabályi alapja
 • Az adatfeldolgozó neve és székhelye
 • Arra történő utalás, hogy történik-e személyes adat továbbítás az EGT területén kívülre (jellemzően nem történik)
 • Az adatkezelés időtartama
 • Az érintettek jogai
 • Panasz és jogorvoslati lehetőségek
 • Automatizált döntéshozatalra történő nemleges nyilatkozat
 • Kapcsolattartási adatok adatvédelmi kérdésekben.

A Dreher Nyilvános Adatkezelési Szabályzata a személyes adatok adott Nyereményjátékhoz kapcsolódó kezelésével összefüggő általános rendelkezéseket tartalmazza.

A Szervező vállalja, hogy a verseny során tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli, azt a Dreher Adatvédelmi Tájékoztatóban megnevezetten kívüli harmadik személyeknek nem adja át, azokat az előbbieken kívüli harmadik személyek nem ismerhetik meg, az adatokat hozzáférhetővé nem teszi, az adatokat nem továbbítja, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz.

A résztvevők tudomásul veszik, hogy az általuk megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), és az ebből adódó problémákért (e-mail kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a Szervezők felelősséget nem vállalnak. A Szervezőket tehát nem terheli semmilyen felelősség, ha a résztvevők szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adtak meg.

VI. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

A Versenyre nevező szavatolja, hogy a regisztráció során feltöltött Pályamű tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A feltöltött fájlok felhasználásának jogosságáért, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Pályázót terheli a felelősség. A Pályázó által feltöltött tartalom és az ahhoz kapcsolódó személyes adat nem sértheti harmadik személy szerzői és egyéb jogait. A Pályázó a feltöltéssel hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők a feltöltött tartalmat kizárólagosan, térítésmenetesen, területi és időbeli korlátozás nélkül, a nyilvánossághoz közvetítésre alkalmas bármely technológia útján korlátlan számban nyilvánossághoz közvetítse, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben rögzített valamennyi ismert felhasználási módon [így különösen földi és/vagy műholdas sugárzással vagy bármely más módon – a hozzáférés lehetőségét a nyilvánosság tagjai számára egyénileg megválaszthatóan is – történő nyilvánossághoz közvetítéssel, átdolgozással, kiadással, bármely ismert eljárással (pl. kép- vagy hangfelvételen rögzítéssel, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolással) történő többszörözés és a többszörözött műpéldányok terjesztésének (beleértve azok forgalomba hozatal céljából az országba történő behozatalát is) útján] felhasználja.